moi Moniala Lion Verkkokauppa - Tietosuojaseloste

Moniala Lion Verkkokauppa

TIETOSUOJASELOSTE

25.4.2018 

 

1a

Rekisterin-

pitäjä

Leo Mäkinen
Paraatintie 10, 92120 Raahe
leo.makinen@omanetti.fi, puhelin +358445505049

2

Yhteyshenki-

lö rekisteriä

koskevissa

asioissa

Leo Mäkinen

3

Rekisterin nimi

Moniala Lion Ky, asiakasrekisteri

4

Henkilötieto-

jen käsittelyn

tarkoitus

 

 

 

 

 

 

Asiakasrekisteri toimii:
- tilausten seurantaa varten
- maksusuoritusten toteutumisen seurantaa varten
- verkko- ym. tilausten toimittamista varten
- tarvitaan tilitoimistolle toimitettavien tositteiden vuoksi kirjanpitoa varten

 

 

 

5

Rekisterin

tietosisältö

Koko nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, henkilön tilauksen sisältö, henkilön tilauksen kappalemäärä, henkilön tilauksen hintatiedot, pankkitilitiedot, tapahtumapäivämäärät (tilaus, toimitus, maksusuoritus) 

6

Säännönmu-

kaiset tieto-

lähteet

Tiedot saadaan asiakkaalta itseltään.

 

7

Tietojen sään-

nönmukaiset

luovutukset

Tietoja toimitetaan tilitoimistolle (Raahen Tili Oy) kirjanpitoa varten.

8

Tietojen siirto

EU:n tai ETA:n

ulkopuolelle

 

Ei ole.

9

Rekisterin

suojauksen

periaatteet

Manuaalinen aineisto säilytetään osoitteessa Paraatintie 10 lukitussa toimistossa, jossa lukittu kaappi säilytystä varten.

ATK:lla säilytettävä aineisto on PrestaShopin verkkokauppa -sovelluksella, johon käyttöoikeus ainoastaan Leo Mäkisellä. Tietokone on suojattu tietoturvaohjelmistolla. 

10

Tarkastus-

oikeus

Jokaisella asiakkaalla on oikeus tietää, mitä tietoja hänestä on kirjattu asiakasrekisteriin. Pyyntö tietojen saamiseksi tulee esittää Leo Mäkiselle joko suullisesti tai kirjallisesti.

11

Oikeus vaatia

tiedon

korjaamista

 

Jokaisella asiakkaalla on oikeus vaatia omien asiakastietojensa korjaamista.

12

Muut henkilö-

tietojen käsit-

telyyn liitty-

vät oikeudet

 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemään häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä, ja muuta suoramarkkinointia, sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. 

 


KotiKoti

Ostoskori  

(tyhjä)

Uudet tuotteet

Ei uusia tuotteita